ឈិន ម៉ានិច្ចសួរថា “នារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណា”ពេលនេះ នី រតនា ឆ្លើយតបទៅហើយ! (មានវីដេអូ) |

ឈិន ម៉ានិច្ចសួរថា “នារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណា”ពេលនេះ នី រតនា ឆ្លើយតបទៅហើយ! (មានវីដេអូ)

ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodian Idol ទាំង២ រដូវកាលគឺលោកនី រតនា និងកញ្ញាឈិន ម៉ានិច ធ្លាប់បានឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នាកាលពីឡើងសម្តែងតាមខនសឺតនានា។ ក្នុងពេលនេះដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាឆ្លើយឆ្លងគ្នាកាលពី Mv teaser វគ្គមុនកញ្ញា ឈិន ម៉ានិច្ច “នារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណា” ចំណែកថ្ងៃនេះលោក នី រតនា បានចេញការឆ្លើយតបទៅកញ្ញា ឈិន ម៉ានិច្ច​ វិញតាមរយះ Mv teaser  “នារីក្នុងសុបិនបងគឺអូន”។ សូមរីករាយទស្សនាបទចម្រៀងមួយបទនេះនៅខាងក្រោម៖