នេះហើយទឹកចិត្តឪពុក!កណ្តាលភ្លៀងសុខចិត្តដោះអាវអោយកូនពាក់ខ្លាចកូនរងារ (មានវិដេអូ) |

នេះហើយទឹកចិត្តឪពុក!កណ្តាលភ្លៀងសុខចិត្តដោះអាវអោយកូនពាក់ខ្លាចកូនរងារ (មានវិដេអូ)

មានវីដេអូរំជួលចិត្តមួយដែលបងប្អូនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមបានធ្វើការចែកចាយតៗគ្នាដែលវិដេអូនោះបានបង្ហាញសកម្មភាពបុរសវ័យកណ្តាលម្នាក់បានឈប់ម៉ូតូដើម្បីដោះអាវអោយកូនប្រុសតូចម្នាក់ស្របពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង។ ដោយឃើញទឹកចិត្តស្រលាញ់ឪពុកចំពោះកូនបែបនេះ ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមកោតសរសើរនិងរំជួលចិត្ត ចំពោះសកម្មភាពបែបនេះ៕