ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ !! ត្រឹមតែសប្តាហ៍ដំបូងសោះរឿង The fate of the furious បំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកបាត់ !! |

ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ !! ត្រឹមតែសប្តាហ៍ដំបូងសោះរឿង The fate of the furious បំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកបាត់ !!

រឿង The fate of the furious គឹជាស៊េរីចុងក្រោយបំផុតរបស់ The fast and furiuos ដែលពេលនេះកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តកម្ពុជា ហើយបានទទួលការគ់ាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកទៀរផង ។ នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានបានឲ្យដឹងថា Fate of the furious បានបំបែកកំនត់ត្រាពិិភពលោក ដោយរកប្រាក់ចំនូលបានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ប្រមាណ ៥៣២.៥ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក គ្រាន់តែការបញ្ចាំងក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូងប៉ុណ្ណោះ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់ពេលនេះ រឿងមួយនេះបានរកចំនូលបានប្រមាណ ៤.៤ ពាន់លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាក់បញ្ចាំងទូទាំងពិភពលោក ៕

Image result for the fate of the furious

Image result for the fate of the furious

ប្រភព ៖ Moviefone