ឪពុកបង្កើតខឹងកូនចេះលួចលុយចងដៃកូនស្រីខ្លួនឯងនឹងម៉ូតូអោយរត់តាមពីក្រោយទាំងកណ្តាលថ្ងៃ(មានវិដេអូ) |

ឪពុកបង្កើតខឹងកូនចេះលួចលុយចងដៃកូនស្រីខ្លួនឯងនឹងម៉ូតូអោយរត់តាមពីក្រោយទាំងកណ្តាលថ្ងៃ(មានវិដេអូ)

អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមបានចែកចាយតៗគ្នានូវវិដេអូនិងសម្តែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពដែលឪពុកបង្កើតបានចងដៃក្មេងស្រី និងបានអោយរត់ពីក្រោយទាំងកណ្តាលថ្ងៃនិងពុំមានស្បែកជើង។មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិដេអូបានស្រែកនិងជួយប្រាប់ឪពុកនោះអោយដោះលែងក្មេងស្រី និងឪពុកបង្កើតបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាមកពីក្មេងស្រីដែលកូនបង្កើតបានលួចលុយ។នៅទីបំផុតដោយសារតែមានការជួយពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបុរសជាឪពុកបានសម្រេចចិត្តដោះលែងកូននិងឌុបទៅផ្ទះដូចធម្មតា៕