“កាមទេពស្នេហ៍ Online” ខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីរបស់លោក Ken Phupoom និង នាង Namtarn |

“កាមទេពស្នេហ៍ Online” ខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីរបស់លោក Ken Phupoom និង នាង Namtarn

លោក Ken Phupoon ដែលជាតួអង្គឯកប្រុសក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគរឿង “រាជនីស្តេចនាគ” បានចាប់ដៃគូសម្តែងរឿងភាគថ្មីជាមួយនាង Namtarn ដែលខ្សែភាពយន្តភាគនោះមានចំណងជើងថា “កាមទេពស្នេហ៍ Online” ដែលស្ថិតនៅក្នុងស៊េរីរឿងភាគ The Cupids Series។ ខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីនេះចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយគឺថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។ គួរបញ្ជាក់ថាខ្សែភាពយន្តភាគនេះមានចាក់ផ្សាយរយៈពេល៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺថ្ងៃសុក្រ សៅរ៍ និង អាទិត្យ។ ដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា៕

IMG_8683IMG_8682IMG_8681IMG_8680IMG_8678IMG_8684

IMG_8685