មើលហើយស្ទើរគាំងបេះដូង! ហេតុអ្វីខ្មែរយើងមួយចំនួនបើកបរយ៉ាប់ម្លេះ? នាទីចុងក្រោយបុរសជិះបញ្ជ្រាស់ម្នាក់គ្រលែងកំប៉ុងដាក់អ្នកសំរួលចរាចរណ៍ទៀត | Komsan.khmer-note.com

មើលហើយស្ទើរគាំងបេះដូង! ហេតុអ្វីខ្មែរយើងមួយចំនួនបើកបរយ៉ាប់ម្លេះ? នាទីចុងក្រោយបុរសជិះបញ្ជ្រាស់ម្នាក់គ្រលែងកំប៉ុងដាក់អ្នកសំរួលចរាចរណ៍ទៀត

បញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាមួយចំបង ដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងការគោរពច្បាប់ តើបញ្ហានេះវាអាចដោះស្រាយរួចដែលរឺទេ?ដូចនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះមាន ប្រជាជនមួយចំនួនបានធ្វើការជិះបញ្រ្ចាស់ផ្លូវក៍ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានកម្លាំងមនុស្សធម៌បានធ្វើការហាមប្រាមអ្នកជិះម៉ូតូជាច្រើនដែលកំពុងតែជិះបញ្ជ្រាស់ឲ្យវិលត្រលប់ទៅក្រោយ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលអោយហួសចិត្តនោះគឺមានបុរសម្នាក់បានជិះបញ្ច្រាស់ផ្លូវ ហើយបានសម្តែងកាយវិការគួរអោយហួសចិត្តដោយការគ្រលែងកំប៉ុងដាក់អ្នកសំរួលចរាចរណ៍ទៀត។តោះយើងទស្សនាវីដេអូខាងក្រោយនេះហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នា ៖

aq1 17795772_1132910523486227_7745502864650229946_n 17796235_1132910550152891_8496347974379384866_n