ពិតគួរអោយសរសើមែន ! បុរសវ័យក្មេងម្នាក់នេះសុខចិត្តដោះស្បែកជើង ពីជើងខ្លួនឯងជូនលោកយាយកំសត់ដែលដើរលក់របស់តាមផ្លូវ |

ពិតគួរអោយសរសើមែន ! បុរសវ័យក្មេងម្នាក់នេះសុខចិត្តដោះស្បែកជើង ពីជើងខ្លួនឯងជូនលោកយាយកំសត់ដែលដើរលក់របស់តាមផ្លូវ

សម័យនេះបើទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ពិតមែន តែមនុស្សក៏នូវតែមនាការស្រលាញ់ អាណិត និង ចេះចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកដែល។មិនថានៅក្នុងសង្គមណាទេ នៅពេលដែលបានឃើញអ្នកដែលពិបាកជាងយើង រឺអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីយើង ដែលយើងខ្លួនឯងអាចជួយបានគេប្រាកដជាជួយ។ជាពិសេសសំរាប់មនុស្សចាស់នៅពេលដែលយើងបានឃើញពួកគាត់ដើររកស៊ី រឺក៏ដើរសុំទានតាមផ្លូវយើងប្រាកដជាមានចិត្ត អាណិតណាស់ហើយមែនទេ។សំរាប់អ្នកខ្លះពួកគេបានបញ្ចេញជាអារម្មណ៍អាណិត តែចំពោះអ្នកខ្លះទៀតគេបញ្ចេញជាសកម្មភាពតែម្តង ដិយការអោយជាប្រាក់តិចតូច ឬឺរបស់ដែលញាុំជួយដល់ពួកគាត់។

bn

តែចម្លែកអីតែបុរសម្នាក់នេះគាត់ពិតជាមានជិតល្អខ្លាំងណាស់ ហើយយើងក៏មិនដែលបានឃើញទង្វើបែបនេះពីមុនដែល។នៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើដំណើតាមផ្លូវ គេបានឃើញលោកយាយម្នាក់រែករបស់លក់យ៉ាងកំសត់ ហើយជើងរបស់គាត់ទៀតសោតមិនមានស្បែកជើងនោះទេ។គេក៏បានចុះទៅជួយទិញរបស់ដែលគាត់លក់ ហើយបានសំណោះសំណាលជាមួយគាត់គេបានដឹងថាលោកយាយមានជីវភាពក្រលំបាកខ្លាំងណាស់ គាត់មិនមានប្រាក់សំរាប់មកចំនាយទិញស្បែកជើងនោះទេ។ដោយសាតែមានចិត្តអាណិតខ្លាំងពេកគេក៏បានដោះស្បែកជើងពី ជើងរបស់ខ្លួនយកទៅពាក់អោយលោកយាយម្នាក់នោះ ។គេប្រាប់ថាគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លើាំងណាស់ដែលបានជួយ មនុស្សចាស់ដូច្នោះបើទោះបីេជាការជួយរបស់គេបានតិចតូចក៏ដោយ តែវាជាទឹកចិត្តរបស់គេសំរាប់លោកយាយ៕

bn1

gh

gh1