គួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ទោះបីជាខ្លួនពិការ ក៏នូវតែពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គបញ្ជូនកូនប្រុសទៅរៀនរហូតចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ… | Komsan.khmer-note.com

គួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ទោះបីជាខ្លួនពិការ ក៏នូវតែពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គបញ្ជូនកូនប្រុសទៅរៀនរហូតចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ…

ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីមានលទ្ធភាពបញ្ជូនពួកយើងទៅសាលានិងធ្វើឲ្យ
ការរស់នៅរបស់កូនមានភាពសុខស្រួល។ ពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីឲ្យកូនមាន អាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់និងផ្ដល់ឲ្យកូននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាននិងត្រូវការ។ ប្រៀបដូចនឹងលោកឪពុកម្នាក់នេះបើ
ទោះជាគាត់ពិការក្ដី ប៉ុន្តែគាត់នូវតែពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គធ្វើការមិនខ្លាចនឿយហត់ ហើយគាត់អាចបញ្ជូនកូនប្រុសតែ
ម្នាក់ទៅសាលារៀនបាន។
14459976055181
វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ គាត់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនដោយត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនបន្ថែម រហូត ទាល់តែកូនប្រុសរបស់គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ។ ដោយដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនបានប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងដើម្បី គាត់ កូនប្រុសម្នាក់នេះបានធ្វើដំណើរទៅរកឪពុក ហើយលត់ជង្គង់ចំពោះមុខគាត់ដោយការគោរពនិងស្ងប់ស្ងែង
Graduating-son-kneels-before-dad_1
នូវអ្វីដែលឪពុកគេបានធ្វើរួមនឹងការស្រលាញ់ មើលថែរក្សាដែលឪពុកបានផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់ធំ។ បុរសដែលជាកូនបាននិយាយដែរថា គាត់បានដឹងហើយថា ពេលនេះវាជាពេលដែលត្រូវផ្ដល់នូវអ្វីគ្រប់យ់៉ាងតប
ស្នងសងគុណដល់ឪពុកវិញ។ ពួកយើងគួរតែថ្លែងអំណរគុណទៅអ្នកដែលបានពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីចញ្ចឹមយើង
ដល់ធំ៕
14459976055181 1445997606454