ខ្លាំងបាត់! Trash Doves ដែលកំពុងវាយលុកពេញបណ្តាញសង្គមពេលនេះប្រែក្លាយជាតុក្កតា(មានវីដេអូ) | Komsan.khmer-note.com

ខ្លាំងបាត់! Trash Doves ដែលកំពុងវាយលុកពេញបណ្តាញសង្គមពេលនេះប្រែក្លាយជាតុក្កតា(មានវីដេអូ)

ក្រោយពី Sticker សត្វលលកពណ៍ស្វាយមួយនេះដែលច្នៃដោយវិចិត្រករស្រី Syd Weiler មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយ Sticker នេះបានប្រើដោយពេញនិយមដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់គេហទំព័រ9GAG បានចុះផ្សាយនិងមានការវាយលុកក្នុងបណ្តាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំង។នាពេលថ្មីៗនេះមានការចែកចាយតៗគ្នាអំពីសត្វលលកនេះត្រូវបានគេផលិតជាតុក្កតាជ័រដែលមើលទៅក្រវីក្បាលធ្វើអោយវិលមុខកាន់តែខ្លាំងតែម្តង៕