ចិនចំណាយប្រាក់ 61 ពាន់លាន $ ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកនិទាឃរដូវនេះចង់ដឹងទេថាវាអស្ចារ្យ ប៉ុណ្ណា តោះចូលមើទាំងអស់គ្នា | Komsan.khmer-note.com

ចិនចំណាយប្រាក់ 61 ពាន់លាន $ ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកនិទាឃរដូវនេះចង់ដឹងទេថាវាអស្ចារ្យ ប៉ុណ្ណា តោះចូលមើទាំងអស់គ្នា

ប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានការរីកចំរើនខាង សេដ្ឋកិច្ច ហើយក៏ជាប្រទេសដែលកំពុងល្បី ថាជាកន្លែងដែលសំបូទៅដោយ កន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាត ទាំងភាពស្រស់ស្អាតបែបស៊ីវិល័យរបស់ទីក្រុង និង ទេសភាពនៅកន្លែងបែបធម្មជាតិ។ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះចិនមានគំរោងក្នុងកាចំណាយប្រាក់ 61 ពាន់លាន $ ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកនិទាឃរដូវនៅទីក្រុងសៀងហៃ ភាពខាងកើតនៅប្រទេសចិន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី២៧ ខែមករាដល់ថ្ងៃទី០២ ខែ កុម្ភៈ ធ្វើអោយប្រទេសនេះក្លាយជាចំនុចក្តៅ សំរាប់គោលដៅរបស់អ្នកទេសចរណ៍។

IMG_0184

IMG_0182ហើយគេបានរំពឹងទុកថា ប្រទេសចិននឹងទទួលបានកំនើនចំណូលយ៉ាងច្រើនពីវិស័យទេសចរណ៍នាឆ្នាំនេះ ។តោះទស្សនាប្រទេសចិន តាមរយៈភាពដែលបង្ហាញពីតថភាពនៅទីនោះទាំងអស់គ្នា IMG_0183

IMG_0181

IMG_0185 IMG_0186 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190