វិដេអូបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅមន្ទីពេទ្យ របស់លោកនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ដែលគេចោទថាធ្វើពុត | Komsan.khmer-note.com

វិដេអូបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅមន្ទីពេទ្យ របស់លោកនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ដែលគេចោទថាធ្វើពុត

លោក ឈាន ពិសិដ្ឋ ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ដែលមានឋានៈជានាយរងប៉ុស្តិ៍នោះ ក្រោយមានការរិះគន់ថាលោកធ្វើពុតទាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កាលពីពេលថ្មីៗនោះ ត្រូវបានមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែន ធ្វើការបង្ហាញឯកសារពេទ្យនិងរូបថតមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងនោះក៍បានការថតវិដេអូបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់លោកនៅមន្ទីពេទ្យផងដែរ ដើម្បីអោយមហាជនបានឃើញជាក់ស្តែង សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖